حمله مسلحانه به خودروی گشت نیروی انتظامی

در این حادثه خودروی گشت نیروری انتظامی مورد حمله مطلحانه قرار گرفت و یک سرباز وظیفه از ناحیه بازو مورد اصابت گلوله قرار گرفت

شناسایی ضاربین در دستور کار پلیس قرار گرفت

منبع