منع تردد در پل شور عقیلی گتوند

فردا جمعه ۱۳ فروردین مصادف با روز طبیعت در پل شور عقیلی از ساعت ۷/۳۰ تا ۱۷ منع تردد صورت میگیرد از مسافرین و همشهریان محترم تقاضا می شود از این مسیر تردد ننمایند

 

 

 

منبع