کاسبان کرونا

رحیم هزاریان-کارشناس رسانه

کرونای جهش یافته انگلیسی سوش غالب این روزهای خوزستان شده و روزهاست که مدافعان سلامت شبانه روز در حال تلاش برای شکست این گونه ی وحشی دشمن نامرئی بشر هستند.

کرونایی که با یک جهش بلند توانست سیستم بهداشت و درمان پرقدرت انگلیس(NHS) را به زانو درآورد و مرگ های بالای ۱۲۰۰ نفر روزانه به ارمغان بیاورد، اما در زمین بازی رزمندگان مدافع سلامت خوزستان در حال زمینگیر شدن است.

در این میان اما هستند انسان نماهایی که همراه با کرونا انگلیسی، چند روزی است جهش پیدا کرده اند و پس از به بار آوردن افتضاحات عملکردی، با چند نفر سیاهی لشکر، به نیروهای خودی که در حال مبارزه با این ویروس منحوس هستند، از پشت خنجر زدند. اتفاقی که فقط در مرام و معرفت داعشیان زمان میتوان یافت!

توصیه ما به کاسبان کرونا و کوردلان همراه آنها این است که بیش از این به مردم آدرس غلط ندهند و بیش از این با امنیت روانی جامعه بازی نکنند و از سرانجام خفت بار کسانی که حاضرند برای یک دستمال؛ قیصریه ای را آتش بزنند؛ درس عبرت بگیرند!

همچنان که همگان میدانند، در سالهای گذشته تنها رژیمی که حتی به امدادگران هم رحم نکرد رژیم غاصب صهیونیستی بود که اجازه امدادرسانی به زخمی های مقاومت فلسطین را نداد و گویا عده ای به تبعیت از رفتارهای این رژیم منحوس در حال حمله به رزمندگان مدافع سلامت هستند، در حالیکه طبق کنوانسیون های بین المللی حمله به امدادگران جنایت جنگی محسوب میشود و قطعا پرونده آنان در دادگاه عدل الهی و افکار عمومی مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.