۹ فروردین روز گتوند انتخاب شد

 

انجمن فعالان اجتماعی شهرستان گتوند با مشارکت اداره میراث فرهنگی و گردشگری ، روز ۹ فروردین ماه هرسال را روز گتوند انتخاب کردند و در این مراسم جشن های محلی با حضور مردم برگزار میشود

 

منبع