راه اندازی بخش مراقبتهای ویژه ICU در بیمارستان امام رضا (ع) امیدیه

اسداله ترحم / ‌خورنا – به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان امیدیه، با مساعدتهای دکتر حبیب آقاجری نماینده مردم شریف شهرستان در مجلس شورای اسلامی، دکتر فرهاد ابول نژادیان رییس دانشگاه جندی شاپور اهواز و دکتر رفیعی فرماندار امیدیه و تلاش های مستمر مهدی آبدیده مدیر شبکه بهداشت و درمان امیدیه، بخش مراقبتهای ویژه ICU بیمارستان امام رضا (ع) راه اندازی شد.
آبدیده ‌‌مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان امیدیه گفت: در شرایط اپیدمی بیماری کرونا ضمن تلاش شبانه روزی مجموعه شبکه بهداشت و درمان در مقابله با این بیماری همواره از توسعه بخش های مختلف بهداشتی و بیمارستانی دست بر نداشتیم و در حال حاضر نیز برای اولین بار در شهرستان امیدیه بخش ICU را در بیمارستان امام رضا (ع) با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال تجهیز و راه اندازی شد.