نماینده خرمشهر در مجلس شورای اسلامی درجمع خبرنگاران اظهار داشت:

اجازه نخواهیم داد که آب کارون منتقل شود

خورنا- سید لفته احمد نژاد نماینده مردم خرمشهر در سفر جمعی ازنمایندگان خوزستان به سرشاخه های رود کارون در استان چهارمحال وبختیاری درجمع خبرنگاران گفت: درصدد هستیم که یکبار دیگر انتقال آب انجام نشود.

وی در سفری که همزمان با تعیین حقابه استان به منظور بررسی میدانی سرشاخه های کارون انجام می شود ادامه داد : کم آبی خوزستان مساوی با ازبین رفتن کشاورزی استان است وبه همراه نمایندگان استان چهارمحال وبختیاری پیگیر خواهیم شد واجازه نخواهیم داد که این قضیه (انتقال آب) اتفاق بیافتد.