نوروز ۱۴۰۰ مبارک

نوروز ۱۴۰۰ مبارک

‌کرونا با تمام تلخی هایی که داشت
به ما یاد داد باید “زنده بودن” را تمرین کرد
و برای “بودن ها” و “ماندن ها” شکرگزار بود

امید که نوروز ۱۴۰۰ پیام آور ” بدون” و “ماندن مان” در “کنار هم” باشد

سال نو مبارک

#درخانه_بمانیم ‌

✅ روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر
📞 ۰۲۱-۸۷۷۵۰
🌐 www.akpc.ir
🌐 www.instagram.com/amirkabir.petro‌

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.