شروع تزریق واکسن کرونا برای بیماران دیالیزی در شهرستان هندیجان +عکس

به گزارش خبرگزاری خورنا “مسئول واحد پیشگیری و مراقبت از بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان هندیجان خبر داد : مطابق برنامه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، واکسیناسیون بیماران دیالیزی شهرستان هندیجان از روز ۲۸ اسفند با تزریق واکسن به ۱۲ نفر از این عزیزان آغاز شد.

شیرمحمدی بیان داشت : واکسیناسیون بیماران دیالیزی در هفته آتی به طور کامل انجام خواهد شد، سپس با دریافت بعدی سهمیه واکسن، واکسیناسون جانبازان گرانقدر شهرستان هندیجان را آغاز خواهیم کرد.