اختصاصی خورنا: لیست نهایی و قطعی ۹۵ کاندیدای شورای شهر بندرامام منتشر شد

بر اساس اعلام فرمانداری شهرستان بندرماهشهر، 95 نفر برای ششمین دوره انتخابات شورای شهر بندرامام ثبت نام کردند. خورنا پس از تحقیق، بررسی و همکاری کاندیداها توانست به لیست کامل و تایید شده‌ی کاندیداهای شورای شهر بندرامام دست پیدا کند.

۱ ) بهنام ادیبی
۲ ) حدیث ارجمندزیارتی
۳ ) محمد اسلامی نسب
۴ ) محمدسعید اکبری
۵ ) عمار البوغبیش
۶ ) هادی البوغبیش
۷ ) اشکان بارانی
۸ ) ایمان بهمئی
۹ ) هدیه بوعذار
۱۰ ) مسلم بچاری لفته
۱۱ ) علیرضا تهک
۱۲ ) هاشم جعفری مجد
۱۳ ) حیدر جعفری مجد
۱۴ ) سجاد جعفریان
۱۵ ) نغمه جعفریان
۱۶ ) غزال جلیزی
۱۷ ) قاسم جنامی
۱۸ ) اسماعیل جهانگیری کوه شاهی
۱۹ ) هدایت جوکار
۲۰ ) مصطفی حاجی دیوان بچاری
۲۱ ) هادی حریصی
۲۲ ) حسین حسینی
۲۳ ) مهرداد حمودی
۲۴ ) سمیر حمید
۲۵ ) بهرام حیدریان
۲۶ ) حسین خامسی
۲۷ ) میثم خفائی زاده
۲۸ ) نرگس خلفیان
۲۹ ) عبدالحسین دورقی
۳۰ ) فوأد راشدی
۳۱ ) عزیز راشدی
۳۲ ) عبدالحسن راشدی
۳۳ ) کمال راشدی
۳۴ ) جهاد رجبی
۳۵ ) جعفر رشیدی
۳۶ ) قاسم رضائیان
۳۷ ) جواد رضوی
۳۸ ) اصغر روحی اصفهانی اصل
۳۹ ) رقیه روزی
۴۰ ) عبدالقادر رویسی محمدی
۴۱ ) پرویز زلقی
۴۲ ) مصطفی سکرانی
۴۳ ) امیر شدادزاده
۴۴ ) بهرام شمالی پور
۴۵ ) جواد شیریان مهشاد
۴۶ ) امید صالح وندی
۴۷ ) سیدمحمد طباطبائی نسب
۴۸ ) علیرضا عبادی
۴۹ ) مرتضی عبدزاده
۵۰ ) حسین عبیداوی
۵۱ ) حکیم عتیقی
۵۲ ) عباس عساکره
۵۳ ) ناصر عساکره
۵۴ ) محمود عساکره
۵۵ ) حسین عساکره
۵۶ ) فوأد عفراوی
۵۷ ) عبدالرضا فاطمی کیا
۵۸ ) فیروز فتاحی
۵۹ ) پیمان فلاحی
۶۰ ) بهزاد فلاحی
۶۱ ) مهدی فلاحی
۶۲ ) مهرداد فلاحی
۶۳ ) فردین فلاحی
۶۴ ) علی شیر قاسمی
۶۵ ) ندا قاسمی
۶۶ ) فرید قنواتی
۶۷ ) مهدی قنواتی
۶۸ ) محسن کریم خواه
۶۹ ) علی کریماوی
۷۰ ) سعید ماضی زاده
۷۱ ) امیر محبی اصل
۷۲ ) علی محسنی
۷۳ ) مصطفی محمدزاده
۷۴ ) علیرضا مرادی پور
۷۵ ) ناصر مسلمی نسب
۷۶ ) علی مطوری
۷۷ ) احمد مقدم
۷۸ ) سهام منصوری
۷۹ ) محمدرضا مهاجر
۸۰ ) سیدعدنان موسوی
۸۱ ) سیدامین موسوی
۸۲ ) سیدهادی موسوی
۸۳ ) سیدایاد موسوی
۸۴ ) سیدقاضی موسوی طیب
۸۵ ) قاسم مچاسبه
۸۶ ) محمد ناصریان زاده
۸۷ ) توفیق نجم زاده
۸۸ ) مصطفی نوری
۸۹ ) عبداله نیک زاد
۹۰ ) علی نیک زاد
۹۱ ) سیدمحمد هاشمی
۹۲ ) رضا پازدار
۹۳ ) حبیب پورعرب
۹۴ ) ابراهیم پیرایش
۹۵ ) اسماعیل گطوفی