اختصاصی خورنا: لیست نهایی و قطعی ۱۰۲ کاندیدای شورای شهر بندرماهشهر منتشر شد

بر اساس اعلام فرمانداری شهرستان بندرماهشهر، ۱۰۲ نفر برای ششمین دوره انتخابات شورای شهر بندرماهشهر ثبت نام کردند. خورنا پس از تحقیق، بررسی و همکاری کاندیداها توانست به لیست کامل و تایید شده‌ی کاندیداهای شورای شهر بندرماهشهر دست پیدا کند.

۱ ) مجتبی آبادی
۲ ) رامین آسیابانی
۳ ) هادی آقاجری
۴ ) جبار ابوعلی
۵ ) جمشید اصلاحی
۶ ) مینا افشون
۷ ) محمد البوصبیح
۸ ) حسین البوغبیش
۹ ) محمدتقی البوغبیش
۱۰ ) نعیم البوغبیش
۱۱ ) عبدالرضا البوغبیش
۱۲ ) آسیه البوف
۱۳ ) بابک امیدی
۱۴ ) محمد باقری
۱۵ ) حمید باوی
۱۶ ) خلیل باوی
۱۷ ) شهرام بذرافکن
۱۸ ) معصومه برمکی
۱۹ ) یعقوب بن سعید
۲۰ ) عبدالعظیم بن سعید
۲۱ ) محمدعلی بناری
۲۲ ) حمید بنی رشید
۲۳ ) امین بهبهانی اسلامی
۲۴ ) صادق ثامریان
۲۵ ) عباس جابری
۲۶ ) اکبر جلیلی
۲۷ ) فریده حردانی اصل
۲۸ ) جمال حزباوی
۲۹ ) شاهرخ حسنی
۳۰ ) ایمان حسین پور
۳۱ ) محمد حمودی
۳۲ ) زاهد حمید
۳۳ ) کریم حمید
۳۴ ) حکیمه حمید
۳۵ ) علی حیاتی
۳۶ ) سمیه حیادری زاده
۳۷ ) مجید حیدری
۳۸ ) محمدرضا حیدری
۳۹ ) ایمان حیدری
۴۰ ) محمدعلی حیدری امجد
۴۱ ) غلامرضا حیدری فرد
۴۲ ) مجتبی حیدری کیا
۴۳ ) حسین خلیلی
۴۴ ) جلال دریس
۴۵ ) حشمت اله دهقان زاده
۴۶ ) ابراهیم دورقی
۴۷ ) حسن دوستان
۴۸ ) سامان دوستی کفراج
۴۹ ) توفیق راشدی
۵۰ ) رضا رسول زاده فرد
۵۱ ) امید رسولی
۵۲ ) ایمان سلیمانی
۵۳ ) عزیز شایع زاده
۵۴ ) کریم شکاری
۵۵ ) علی شیرعلی
۵۶ ) کاظم طاهری
۵۷ ) مصطفی عبادسیدی
۵۸ ) رضا عبادی
۵۹ ) بهار عبادی
۶۰ ) محمد عبادی
۶۱ ) نظام عبادی فرد
۶۲ ) علیرضا عباسی
۶۳ ) رضا عبداله زاده
۶۴ ) علی عساکره
۶۵ ) شکوفه عساکره
۶۶ ) ابراهیم عساکره
۶۷ ) سعد عساکره نژاد
۶۸ ) عباس عساکری
۶۹ ) ایوب عسکری
۷۰ ) احمد عسکری مهر
۷۱ ) عادل علوی
۷۲ ) مهران علی زاده
۷۳ ) عبدالساده غبیشاوی
۷۴ ) حمید غبیشاوی
۷۵ ) سعید فرحه مطوری
۷۶ ) عبدالرضا فرحه مطوری
۷۷ ) محبوبه فغانزاده بندارخیلی
۷۸ ) ناصر فیصلی زاده
۷۹ ) ابراهیم فیصلی مفرد
۸۰ ) امیر فیصلی مهر
۸۱ ) نعمت اله قنواتی
۸۲ ) مرضیه قنواتی
۸۳ ) داریوش قنواتی
۸۴ ) مهدی قنواتی
۸۵ ) حسین قنواتی نسب
۸۶ ) حمداله کریمی
۸۷ ) ایمان محبت
۸۸ ) فیروزه مطوری
۸۹ ) محمد مطوری
۹۰ ) حامد منصورنیا
۹۱ ) مهرداد مهرجویی
۹۲ ) حسن میرزائی
۹۳ ) جواد میرزاپور
۹۴ ) فاضل نظارات
۹۵ ) زهرا نظارات
۹۶ ) حبیب نظارت
۹۷ ) حجت اله نظارت
۹۸ ) مجتبی وطن خواه
۹۹ ) مصطفی ویسی
۱۰۰ ) جعفر پاک روان
۱۰۱ ) مهدی چاروسائی
۱۰۲ ) داریوش گنجی پور

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.