پلمپ هفت واحد صنفی در شهرستان گتوند

پلمپ هفت واحد صنفی درشهرستان گتوند

 شرفعلی حسینی جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان گتون بیان داشت:در راستای اجرای مصوبات ستاد مقابله با کرونا شهرستان گتوند مامورین دایره نظارت براماکن عمومی این فرماندهی درمعیت مامورین شبکه بهداشت شهرستان گتوند تعداد هفت واحد صنفی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکرده بودند  پلمپ نمودند

شرفعلی حسینی شهروندان را به رعایت اصول بهداشتی مقابله با کرونا دعوت نمود

منبع