اهمیت جوانان در گام دوم انقلاب

 

سعاد چنانی، فعال اجتماعی

طبق بیانیه گام‌ دوم‌ انقلاب سکاندار چهل ساله دوم‌ انقلاب جوانان‌ بوده و رهبر معظم انقلاب نیز بارها توصیه کرده راه برون رفت از مشکلات تشکیل یک دولت جوان‌ انقلابی و حزب الهی است.

گرچه مخاطبین بیانیه گام دوم انقلاب امت اسلامی است اما هسته اصلی مخاطبین آن را جوانان تشکیل می دهند. طبق این بیانیه سکاندار چهل ساله دوم انقلاب اسلامی بدست جوانان است و بارها رهبر انقلاب اسلامی توصیه کرد راه حل برون رفت از مشکلات تشکیل یک دولت جوان انقلابی و حزب الهی است.

همانطور که گفته شد انقلاب اسلامی در چهل ساله دوم راه خود قرار دارد و این بیانیه علاوه بر تعیین نقشه راه به ساخت فضای پر شور و نشاط در جامعه تاکید می کند.

به گفته مقام معظم رهبری نسل جوان مومن، دانا و پرانگیزه باید محور پیشرفت جامعه اسلامی باشد. جوانان نسل امروز با ذات حقیقت جویی خود وظیفه برداشتن گام بزرگ دوم انقلاب عظیم و پایدار را دارند و محصول تلاش چهل ساله نسل گذشته که اکنون در کشور شاهد هستیم را باید گسترش دهند. مسیر طی شده توسط نسل قدیم تنها بخشی از اقدامات در مسیر آرمان های انقلاب است و دنباله این مسیر که به سختی گذشته است نیازمند همت، هوشیاری و ابتکار عمل جوانان است.

مدیران جوان و اندیشمندان جوان در تمامی عرصه های اقتصادی، سیاسی، ورزش و…. باید از کار شانه خالی نکنند و تجربیات پیشکسوتان و روحیه جهادی و انقلابی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

پس بار سنگین پیاده سازی این بیانیه و تاکیدات صورت گرفته در آن بر دوش جوانان است، این یعنی اعتماد بالای مقام معظم رهبری به جوانان برای چهل ساله دوم انقلاب، راهی سخت و بسیار دشوار که با جنگ سرد و تحریم‌ های ظالمانه گره خورده و کار جوانان این دوره را چندین برابر سخت کرده است.

د‌ر جنگ تحمیلی جوانان‌ نقش ویژه ای در راستای دفاع از انقلاب اسلامی داشتند و فرماندهی بسیاری از عملیات های مهم‌ بر عهده این جوانان بود که به موفقیت های بزرگی نیز رسیدند.

انقلاب ثابت کرد که در ابتدای گام دوم با جوانان انقلابی و تجربه پیشکسوتان و مقاومت مردم از چالش‌ها به سلامت عبور کرده است و گذراندن ادامه این مسیر نیز نیازمند توجه بیشتر به جوانان است.