دستگیری ۲ داماد متخلف در شهر مشراگه از توابع شهرستان رامشیر

خورنا – فرزادشعبانی

به گزارش خبرگزاری خورنا فرماندار شهرستان رامشیر از بازداشت ۲ داماد در مشراگه بدلیل برگزاری مراسم عروسی خبر داد.

عبادی فرماندار شهرستان رامشیر در ادامه گفت: به دستور دادستان شهرستان رامشیر، ۲ دامادی که در شهر مشراگه از توابع شهرستان رامشیر بر خلاف دستورالعمل‌های بهداشتی و در این شرایط بحرانی کنونی که در استان و شهرستان رامشیر است اقدام به برگزاری عروسی کرده بودند، بازداشت شدند.

سالم عبادی فرماندار شهرستان رامشیر اظهار کرد: مراسم عروسی این ۲ داماد با تعداد مهمانان بسیار زیاد و با بدون رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در حالی برگزاری شده بود که از هر دو داماد و خانواده ی آنان‌ تعهد عدم برگزاری مراسم اخذ شده بود، که سرانجام همگی بازداشت و از ادامه مراسم جلوگیری شد.

فرماندار رامشیر بیان کرد: بر اساس دستورات ستاد کرونا برگزاری تمامی مراسمات از جمله عروسی و فاتحه بدلیل حضور ویروس منحوس کرونا ممنوع بوده و مطمئنا در صورت مشاهده، با متخلفینی که نسبت دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا بی تفاوت اند شدیدا برخورد خواهد شد.

شایان ذکر است هر ۲ داماد به همراه پدران آنان و عاملین برگزاری مراسم با وجود تذکر چندباره پیش از برگزاری مراسم، به اتهام عدم توجه به دستورات مقامات و برگزاری مراسم و تهدید علیه بهداشت عمومی بازداشت شدند.