به مناسبت میلاد حضرت ابوالفضل

وفاداری

خورنا- فرزادشعبانی

یادداشتی از حسن بهبهانی

وفا به پیمان
ایستادگی بر سر قول و پیمان و تلخی و سختی ها را به جان خریدن ، بصورت طبیعی و فطری در نهاد آدمیان ستودنی است و هر کس را ببینیم که از سر می گذرد و از سر پیمان نمی گذرد ، بی اختیار او را تحسین می کنیم.
در آیه چهلم سوره بقره هم آمده است که به پیمان من وفا کنید تا به عهد شما وفا کنم .
حکیم نظامی هم در بیت زیبایی از عهد و وفا سخن گفته است :
من غنچه دلی دارم پرخون ز جفای تو
عمرم به کران آمد در عهد و وفای تو

در تشیع
در مذهب تشیع و احادیث معصومان هم بر این اصل اخلاقی پافشاری شده است.
به عنوان نمونه در حدیثی که از امام علی علیه السلام نقل شده ، به خوبی و شایستگی اهمیت عمل به پیمان نشان داده شده است.
حضرت می فرماید :
از خلف وعده و به پیمان وفا نکردن بپرهیزید چرا که موجب نفرت خدا و مردم از شما می شود.

نمونه عملی
علاوه بر تمجید و توصیف و توصیه به این اصل اخلاقی و انسانی مهم ، یک نمونه مجسّم و عملی در مکتب تشیع وجود دارد که همه می شناسیم و آن عباس بن علی ( ع ) است که در صحرای کربلا بر سر عهد و پیمان با برادرش امام حسین(ع) تا پای جان ایستاد!
وا ین نمونه عملی و مُجسّم و تا پای جان ایستادن ، برگ زرینی است در کارنامه مذهب تشیع!