گلایه رانندگان تاکسی های اینترنتی ۱۸۸۴ در شهر رامهرمز از نحوه مدیریت این شرکت

تعدادی از رانندگان تاکسی های اینترنتی ۱۸۸۴ در شهر رامهرمز در گفتگو با این خبرگزاری از نحوه مدیریت و حق کمیسیون گرفته شده مدیریت این شرکت در شهر رامهرمز ابراز گلایه و نارحتی کردند.

این رانندگان اظهار داشتند که مدیریت این تاکسی های اینترنتی اقدام به اخذ کمیسیون بیش از مقدار تعیین شده شهرستان های دیگر می کند و از اوایل سال اقدام به افزایش چندین باره کمیسیون از رانندگان می کند که در شرایط کنونی و با توجه به استهلاک ماشین ها صرفه اقتصادی برای رانندگان ندارد.

انتظار می رود اتاق اصناف و فرمانداری رامهرمز نسبت به ساماندهی و نظارت بیشتر قدامات موثری انجام دهند خبرگزاری خورنا رامهرمز طی روزهای آینده اقدام به گزارش کامل تری از نحوه مدیریت این شرکت در سطح شهر رامهرمز خواهد کرد .