بخشدار بخش رودزرد منصوب شد

طی حکمی از سوی قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان، اقبال دیناری به عنوان بخشدار بخش رودزرد منصوب شد.

پیش از این فرهاد علی بخشی سکان دار بخشداری بخش رودزرد بود که ایشان نیز به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان باغملک منصوب شد .