۵۰۰ چراغ به شبکه روشنایی شهرستان رامهرمز افزوده میشود

شب گذشته با حضور ابراهیم متینیان نماینده مردم رامهرمز و رامشیر ، بهاروند سرپرست فرمانداری و کمائی مدیر شرکت توزیع برق شهرستان رامهرمز از وضعیت روشنایی خیابان های سطح شهر رامهرمز بازدید بعمل آمد

محمد رحیم کمائی مدیر شرکت توزیع برق شهرستان رامهرمز در گفتگو با خبرگزاری خورنا عنوان کردند طی این بازرسی شبانه مقرر شد، تا فروردین ماه آینده تعداد ۳۰۰ چراغ در معابر اصلی شهر رامهرمز و ۲۰۰ چراغ نیز به شبکه روشنایی بخش ها و روستاهای شهرستان شهرستان افزوده شود و خاموشی معابر اصلی در سطح شهر و روستاهای رامهرمز در طول شب، به حداقل برسد.

مدیر شرکت توزیع برق شهرستان رامهرمز افزودند عملیات توسعه روشنایی سطح شهر رامهرمز از امروز با حضور واحد‌های عملیاتی شروع خواهد شد.