توهین و تهاجم کلامی شهردار بهبهان در پاسخ به منتقدان

 

آقای بهادری
خطاب همشهریان خوبتان را باور کنیم یا بی سواد،قلم به دست،معلوم الحال پر مدعی گفتنتان را!

لابد همشهریان را به دو دسته تقسیم کرده اید:
آنان که تمام کارهای شما، به قول خودتان ابرپروژه ها و طرح های بدون پشتوانه قانونی و منابع مالی تعریف شده را تایید می کنند و برای شهرداری که مقروض تر از همیشه در منجلاب بی تدبیری و خودنمایی شما فرو رفته کف می زنند و آنان که طریق قانون را از شما می خواهند و شفاف سازی و پاسخ گویی را.
اولی را همشهریان خوب می دانید و دومی را بی سواد پر مدعی!

خیر جناب شهردار شما علاوه بر این که سناریو نویس خوبی نیستید با کمال احترام نه قلم به دست خوب و نه حتی شهردار خوبی هستید، صرفا خودنمایی و لفاظی و اعمالی که قلم از اشارت بدان شرمگین می شود را در فضای مجازی به نمایش می گذارید.

تا دیروز که استعفای رفاقتی تان روی میز جناب سرهنگ بود به یاد مردم فهیم شهر نبودید که باید پاسخ گویشان باشید امروز اما منتقدان خود را فکر نداشته های عقب مانده می خوانید؟
شما اگر می خواستید از تفکر مطالبه گری دفاع کنید پاسخ گوی مردم، افکار عمومی و رسانه ها می بودید نه اینکه آنها را تخریب گران بی در و پیکر بخوانید.

اینکه شما در خانه استیجاری زندگی می کنید فضیلت نیست که شما مدام به رخ مردم می کشانید، این به علایق شما و مدیریت شما بر درآمدتان در طول سالیان زیادی که کارمند بوده اید برمی گردد، باید ببینید به جای خرید خانه درآمدتان را صرف چه امورات و علایقی کرده اید!! و توصیه می کنیم رویه را تغییر دهید تا بتوانید خانه بخرید و منت بر سر مردم نگذارید.

نمایش دیروز شما و سخنان مشعشع امروزتان نشان داد تا پای منفعت شخصی به میان بیاید می توانید شهر را با این حجم پروژه های نیمه تمام و شهرداری را با قرض زیاد به رفیق و باند بازی بفروشید و از زیر بار قانون و بایگانی پلمپ شده و پیمانکاران طلبکار که این روزها دنبال مخفیگاه شما هستند … شانه خالی کنید.

امروز اما مردم چه آنها که فهیم خواندیشان و چه آنان که بی سواد پر مدعی منتظر پاسخگویی شما و شفاف سازی عملکردتان در زمینه های متعدد چون جاده آرامستان،فروش زمین، تغییر کاربری و … هستند.