داوطلبان شورای شهر در شهرستان بهبهان به ۱۴۰ نفر رسیدند

مجموع داوطلبان شورای شهر در شهرستان بهبهان به ۱۴۰ نفر رسید

به گزارش خورنا به نقل از کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهبهان، با پایان ثبت نام داوطلبان شورای اسلامی شهر در شهرستان بهبهان ۱۴۰ نفر تاکنون ثبت نام خود را قطعی و تاییدیه ثبت نام گرفتند.
لازم به ذکر است به عنایت به آن که برابر اعلام وزارت کشور پس از پایان ثبت نام غیرحضوری داوطلبان(ساعت ۲۴ امشب) احتمال ثبت و تایید نهایی اطلاعات برخی داوطلبان که بصورت غیر حضوری ثبت نام نموده اند در سامانه جامع انتخابات توسط فرمانداری وجود دارد این آمار ممکن است دستخوش تغییرات اندکی گردد که در این صورت نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

به این ترتیب تا این زمان آمار کلی و تفکیکی ثبت نام ها به شرح ذیل می باشد:
شهر بهبهان ۹۰ نفر
شهر تشان ۲۰ نفر
شهر منصوریه ۱۴ نفر
شهر سردشت ۱۶ نفر