مهار ۱۳۰۰ هکتار از کانون های فوق بحرانی ریزگرد در محور بندر امام خمینی_شادگان

جلیلیان گفت: در محور بندر امام خمینی_شادگان، 3 هزار هکتار کانون فعال ریزگرد داشتیم که با پروژه هایی که تعریف و اجرا شد، تا حدود زیادی این کانون فوق بحرانی مهار شده است.

به گزارش خبرگزاری خورنا، روز دوشنبه ۲۵ اسفند، به مناسبت گرامیداشت هفته منابع طبیعی و با حضور گروهی از شهروندان و دوستداران محیط زیست بندر امام، تعدادی نهال در طرح هزار هکتاری که در سمت راست محور بندر امام خمینی_شادگان واقع است، واکاری شد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بندر ماهشهر در این خصوص اظهار کرد: در سمت راست محور بندر امام-شادگان، در گذشته ۳  هزار هکتار کانون فعال ریزگرد داشتیم که با تحقیقات و مطالعاتی که انجام شد، ۲ پروژه برای مهار ریزگرد ها تعریف کردیم.

وی ادامه داد: با اجرای پروژه درختکاری ۱۰۰۰ هکتاری و پروژه ۳۰۰ هکتاری غیربیولوژیک برای مهار این کانون فوق بحرانی تلاش های زیادی انجام دادیم.

جلیلیان تصریح کرد: در پروژه ۱۰۰۰ هکتاری، از نهال کهور پاکستانی استفاده شد که به ازای هر هکتار، ۱۴۰ اصله از این نهال در منطقه کاشته شد. همچنین در این پروژه از بوته های شورگز، اشنان و آتریپلکس برای تثبیت خاک و تقویت پوشش گیاهی استفاده شد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بندر ماهشهر خاطر نشان کرد: با توجه به شوری زیاد خاک در بخش هایی از این منطقه، امکان کشت نهال مقدور نبود؛ به همین جهت از پروژه های غیر بیولوژیک تحت عنوان پروژه ۳۰۰ هکتاری استفاده شد.

جلیلیان در پایان تاکید کرد: در پروژه ۱۰۰۰ هکتاری، میزان سبزینگی درختان کاشته شده بیش از ۸۵ درصد می باشد. همچنین رویش بوته ها در این منطقه رضایت بخش بوده و خوشبختانه در مجموع، ۱۳۰۰ هکتار از این کانون فوق بحرانی امروز با کمک این پروژه ها مهار شده است که جای خوشحالی دارد.