بهادری بهبهان و مردمش را به سرهنگ دانایی فروخت

 

▫️در اوج همه گیری کرونا عالیجناب شهردار برای شهردار شدنش در یک بازی شوم با جان مردم، سالن آفاق را بدون توجه به پروتکل های بهداشتی لبریز از جمعیت می کند و سبدهای گل از طرف دوستان و گروه ها و نهادها روی سن چیده میشود تا بگوید من به پشتوانه ی مردم و به خاطر مردم آمده ام حالا اما عالیجناب بهادریِ مثلا مردمی، در روز شهردار سبد گل می گیرد و به دوربین لبخند می زند و در سر سودای استعفا دارد!

▫️جناب بهادری این شهر به قول خود شما به قدر کافی عقب مانده، حدود دو ماه است که دفتر شما عملا تعطیل است و هر روز به بهانه های واهی از دست پیمانکاران طلبکار فراری بوده اید و حالا شما برای یک شخص، شهری که اعتقاد داشتید مردمش حامی شمایند را به حال خود رها می کنید؟

▫️تکلیف این همه پروژه و طرح های فاقد اولویت که شما برخی را با شهرفروشی تامین اعتبار کردید و برخی را هم تامین اعتبار نکردید و بدون طی مراحل قانونی به شهرداری تحمیل کردید و خوشبینانه بگویم ساخت و پاختی نبوده اما به صورت اتفاقی سود آن به جیب زمین داران اطراف پروژه های شما می رسد(جاده آرامستان) چه می شود؟

▫️آقای رییس شورا، روی سخنمان با شمایی که به قول خودت از خودکار شورا هم استفاده نمیکنی اما چشمانت را در برابر تخلفات و غارت شهرداری و اموال و اعتماد عمومی می بندی نیز هست، جناب سرهنگ دانایی نمایشی که سناریواش را شما نوشته ای و بهادری بازی میکند جز لطمه زدن به شهر هیچ ثمره ای ندارد،جرات داشته باشید پاسخگوی افکار عمومی بوده و بگویید چرا باید یک شهر فدای حضور یا عدم حضور شما در عرصه انتخابات بشود؟ این را بدانید که مردم شهر شهید پرور بهبهان تاکنون به احترام برادر شهید شما چشم بر روی ناکارآمدی های شما بستند. جناب سرهنگ ژست گرفتن حدی دارد، به خود بیایید و با قبول استعفای شهردار به مردم اثبات کنید این جریانات فیلمی به کارگردانی شما نیست، که اگر نپذیرفتید ماجرا برای همه روشن است!

▫️بهادری نقشش را خوب بازی می کند از استوری های نمایشی که می گفت ما از سنگ اندازی ها هراسی نداریم تا رسیدن به استوری های جدید که سنگ اندازی ها مانع کار ما شد، تا این فیلم هندیِ استعفای رفاقتیِ امروز جز منفعت طلبی و بازی های قدرت و سیاست هیچ در قفا ندارد.

▫️حال این همان مردمی که مدام در استوری هایتان دم از کار کردن برایشان می زدید،این شما و این هم جناب دانایی.
یک شهر را به یک شخص فروختید