معرفی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان رامشیر  

طی احکام صادره از سوی هیئت مرکزی انتخابات شوراهای اسلامی کشور ،رئیس و اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در شهرستان رامشیر منصوب شدند.

طی این احکام سید جلیل هاشمی بعنوان رئیس و آقایان حجت الاسلام شیخ هادی حسینی ، منصور پروانه زاده ، غلامرضا طاهری و اردشیر مرادی بعنوان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در شهرستان رامشیر مشخص شدند.