بازی الختور لری بختیاری، نماد المپیک ایران شد

خورنا_ بازی الختور لری بختیاری، نماد المپیک ایران شد.

دکتر اردشیرصالح پور عضوکمیته فرهنگی المپیک ایران پیشنهاد دهنده این طرح وبازی سه هزارساله به استناد جام مکشوفه ارجان دربهبهان که درادامه‌ی حوزه ی تمدنی عیلام نو ، همپا با جوبجی رامهرمز و نارسینا( کولفرح ) ایذه بود.

دکتر صالح پور در جلسه کمیته المپیک ایران باحضور وزیر ورزش و جوانان و دبیر ورییس کمیته المپیک ،هییت رییسه فدراسیون های ورزشی باسخنرانی پیرو انتخاب این بازی سه‌هزار ساله، آن را به عنوان نمادی از ورزش کهن ایران باستان که هنوز درمیان قوم لر بختیاری انجام می‌شود، سخن گفت.

بازی الختور نماد ورزش ایران درالمپیک ۲۰ ۲۰+ ۱ خواهد بود و هویت بصری ورزشکاران ایران دربازی های جهانی را تشکیل خواهد داد.

 

 

انتهای پیام/