مردم خوزستان ظرفیت حاشیه های بیش از این را ندارند

احمد مهدی پور

خوزستان معدن ثروت و منابع بزرگ است اما مردم این استان در اوج تهاجم حاشیه ها و بحران ها قرار دارند و این یک تناقضی آزار دهنده می‌باشد زیرا خوزستانی ها تاکنون در همه امور پیشتاز و وفادار به آرمان های نظام و انقلاب بوده اند و حق شان این نیست که دچار اینهمه بحران و حاشیه باشند.

مسائل سیاسی و قومی از جمله عوامل ایجاد سرخوردگی در جامعه خوزستان است و مردم این استان بیش از هر چیز دیگری به طراوت، کار فرهنگی در بسترهای مناسب اجتماعی نیاز دارند.

یکی از استان هایی که مردم آن به شدت و قبل از ماه ها دچار فضای انتخاباتی می شوند استان خوزستان است چرا که عده ای در بستر مباحث حزبی و یا قومی نمی گذارند که مردم با آسودگی خاطر و بر اساس معیارهای درست دست به انتخاب افراد اصلح بزنند.

بنابراین در چنین شرایطی جامعه نخبگان، اهالی رسانه و چهره های فرهنگی و اجتماعی استان وظیفه دارند که با زبان فرهنگ و هنر به جامعه کمک کنند تا آنها خارج از احساس های متعارف، بهترین تصمیمات را در انتخابات آینده شورای اسلامی شهر و ریاست جمهوری بگیرند.

زیرا انتخاب اصلح در این زمینه نه تنها منافع دولت و نظام بلکه موقعیت چهره‌هایی که امیدشان به تحول های بنیادین و بجاست را نیز تامین خواهد کرد.