رئیس حوزه قضایی هندیجان خبرداد : با برگزار کنندگان مراسم چهارشنبه سوری درشهرستان هندیجان به شدت برخورد می شود

به گزارش خبرگزاری خورنا ” سید محمود هاشمی هندیجان گفت: باتوجه به نزدیک شدن به پایان سال وهرساله شاهداین هستیم که درچهارشنبه آخرسال مراسم چهارشنبه سوری درسراسر کشورکه این رسم درهندیجان توسط برخی از شهروندان برگزارمیگردد.

رئیس حوزه قضایی افزود: لذا به اطلاع عموم مردم شهید پرور هندیجان میرساند باتوجه به شرایط سخت کرونا و نارنجی بودن شهرستان از هرگونه تجمع و برگزاری مراسم مذکور در شهر جلوگیری خواهد شد و چنانچه فرد یا افرادی از طریق پرتاب ترقه مبادرت به ایجاد مزاحمت برای شهروندان نمایند طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد.

وی درپایان اظهارکرد: ممنون از همکاری شهروندان عزیزتقاضا میگردد به قانون احترام بگذارندتاشاهد حوادث تلخ وناگواردرشهرستان نباشیم.