آیا خوزستان با دو استاندار، اداره می شود؟

همزمان که قاسم سلیمانی دشتکی استاندار رسمی خوزستان است، در ساختمان ستاد استانداری علی حسین حسین زاده هم یک حکومت محلی رقم زده است، حکومتی که به صورت شورایی هنوز توسط غلامرضا شریعتی استاندار سایه و سابق و عده ای از نزدیکان او اداره می شود و معاون سیاسی اجتماعی آنرا نمایندگی می کند.

انتشار دیدگاه های افراد به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. خورنا فضایی را برای گفتگوی همه مردم فراهم می آورد. 

 

یادداشت وارده به قلم: عباس زاهدی

همزمان که قاسم سلیمانی دشتکی استاندار رسمی خوزستان است، در ساختمان ستاد استانداری علی حسین حسین زاده هم یک حکومت محلی رقم زده است، حکومتی که به صورت شورایی هنوز توسط غلامرضا شریعتی استاندار سایه و سابق و عده ای از نزدیکان او اداره می شود و معاون سیاسی اجتماعی آنرا نمایندگی می کند.

این وضعیت از آنجا نگران کننده است، که همچنانکه بخشی از گروه شریعتی خود برگزار کننده انتخابات است، بخش دیگری از آن در میدان رقابت با کاندیداهای شورا در اهواز و شهرستان ها حضور پر رنگی دارد و آشکارا تمایلات انتخاباتی خود برای بدست گرفتن عنان شهرداری های خوزستان برملا می کند.

قلمرو دو استاندار خوزستان کجاست؟

اگر قلمرو اقتدار سلیمانی را در طبقه دوم استانداری و برخی ادارات کل و سازمان ها فرض کنیم در بسیاری از دفاتر و راهروهای طبقات همکف و اول و فرمانداری اهواز همچنان غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان است. این وضعیت در فرمانداران برخی از شهرها، شرکت آب و فاضلاب، دانشگاه های استان از جمله دانشگاه علوم پزشکی ، توسعه نیشکر پتروشیمی ها، فولاد ، بخشی از شهرداری اهواز ، مطبوعات زنجیره ای و… به همین منوال است.

شریعتی که با فشار افکار عمومی برکنار شد در هنگام عزل خود تا آخرین لحظه تلاش داشت تا معاون سیاسی اجتماعی اش را جانشین خود کند، اما سیاست وزیر کشور مخالفت با شریعتی و آثار او بود که متاسفانه سلیمانی دشتکی از کنار این موضوع به سهل انگاری گذشت و اگرچه در ابتدا با خیز خود برای راندن حلقه نرگس از پیرامون ساختمان استانداری و عزل حسین زاده، هواداران اقتدار دولت را در خوزستان شاد کرد، اما با کوتاه آمدن از این تصمیم نیروهای سیاسی را نومید و پشیمان کرد.

ظرف دو هفته گذشته حسین زاده و غلامرضا شریعتی که با چند مانور قدرت، بازی را از دست سلیمانی دشتکی خارج کرده اند، اعتماد به نفس دو چندانی در پیش برد دیدگاه های خود پیدا کرده اند.

مانورهایی همچون انتقاد صریح حسین زاده از شخص وزیر کشور در مراسم معارفه استاندار جدید، لغو حکم مردانی معاون پیشنهادی سلیمانی برای معاونت سیاسی و اجتماعی ، لغو حکم حبیب الله فضل الله پور برای معاونت سیاسی، ابقای شهاب رزمی، شهناز داوودی، بهمن صالحی، شلیش پور و دیگر مدیران کل، مخالفت با بازگشت نیروهای مامور به خدمت از استانداری و لغو حکم فرمانداری اشخاص فاقد تاییدیه های لازم سیاسی و امنیتی مانور قدرت استاندار سایه خوزستان است.

در آستانه انتخابات پیش رو غلامرضا شریعتی برای خود ملازمانی دارد، که هنوز می توانند، نه تنها بر استانداری خوزستان، بلکه بر روند انتخابات، چینش نیروهای انتخاباتی و شمارش اثر گذاری کنند.

لذا یکی از بزرگترین نگرانی های جامعه سیاسی خوزستان اثر گذاری جانبدارانه تیم شریعتی موسوم به حلقه نرگس در انتخابات آتی است که با توجه به تجربه تلخ برگزاری انتخابات های قبلی به دست این گروه، بخصوص موضوع شمارش آرا در انتخابات شورای پنجم که به اعتراضات گسترده منجر شد، پیشاپیش اعتماد به نتایج آرا در رقابت های آتی را به زیر سئوال می برد و چه بسا اتفاقات و تبعات اجتماعی پیش بینی نشده ای را در پی داشته باشد.