آیین تکریم و معارفه سرپرست اداره بهزیستی شهرستان آغاجاری برگزار شد

در این مراسم که به ریاست سعیدی سرپرست فرمانداری برگزار شد از زحمات و خدمات جناب آقای صادق ضیایی نژاد تجلیل و قدردانی بعمل آمد و سرکار خانم مومنی به عنوان سرپرست اداره بهزیستی آغاجاری معرفی شد.