نامگذاری برخی خیابان های شهرستان هندیجان بنام شهدای هشت سال دفاع مقدس و هسته ای

به خبرگزاری خورنا و به نقل از خبر روز در جلسه شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر هندیجان در دفتر شهردار هندیجان برگزار شد. این جلسه با حضور اعضا برگزار و تعدادی از کوچه ها و اماکن عمومی شهر هندیجان مزین به نام مبارک شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس و همچنین شهدای هسته ای گردید.
جاده کمربندی حد فاصل دروازه قرآن الی کارخانه آسفالت بنام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و خیابان حسینیه مرحوم حاج حنظل محبعلی بنام سردار شهید سهراب محبعلی نامگذاری گردد.

در ادامه پل فلزی وسط شهر هندیجان بنام شهیدان صابری و همچنین خیابان جدید خانواده شهید والامقام مندنی شعبانی بنام شهید مندنی شعبانی نامگذاری شد. همچنین خیابان منازل سپاه انتهای خیابان بسیج بنام شهید محسن فخری زاده دانشمند هسته ای ایران و یکی از کوچه های فرعی این خیابان بنام شهید ابراهیم هادی نامگذاری گردد.