کمبود کنتور برق ناشی از انحصاری بودن تولید آن و قوانین تحمیلی به شرکت های توزیع برق است

به گزارش خبرگزاری خورنا پیرو مشکلات بوجود آمده برای درخواست کنندگان انشعابات برق در استان خوزستان بر اساس پیگیری های بعمل آمده مشخص شده است که در حال حاضر اغلب شهرهای خوزستان با کمبود کنتور برق به خصوص کنتور سه فاز علیرغم پرداخت حق انشعاب از سوی مشترکان مواجهه هستند. این مشکل صرفا به یک شهر خوزستان خلاصه نمی شود و در سایر شهرهای خوزستان نیز این مسأله باعث نارضایتی شهروندان گشته است.

با تحقیقات به عمل آمده مشخص شده است که کنتور تولیدی کشور و طرف قرارداد شرکت توزیع برق کشور صرفا با یک کارخانه‌ی داخلی است و این کارخانه بیش از ۹۰ درصد کنتور مصرفی مشترکین را می سازد و سایر شرکت های داخلی یا توان رقابت و یا قدرت کافی برای توان جذب مشتری را ندارد . این انحصار باعث شده است در کنار تحریم ها و افزایش نرخ ارز ،قیمت  های خود را بالا ببرند اما این در صورتی است که هزینه انشعاب برق به دلیل مصوبات دولت تغییر نکرده است و این باعث اختلاف بین سازندگان کنتور و خریداران شود.

همچنین مشخص شده است که دولت و مجلس با تصویب و ابلاغ قوانینی بدون پیوست آینده نگارنه به شرکت های توزیع برق سراسر کشور و استثنا کردن برخی افراد را به دلیل تحت پوشش بودن نهادهای حمایتی و قوانین حمایت ایثارگری باعث فشار مالی و تجهیزاتی بر روی شرکت های دولتی شده است..
با ابلاغ مصوبه جدید تعداد زیادی از این افراد مستثناشده از پرداخت هزینه انشعاب برق درخواست تغییر کنتور تک فاز به سه فاز را می دهند که با توجه به حجم بالای درخواست ،شرکت توزیع برق در تهیه آن دچار مشکل می شود.

حال با توجه به شرایط پیش آمده و در آستانه گرم شدن استان خوزستان انتظار می رود که شرکت توزیع نیروی برق با در پیش گرفتن تمهیداتی این موضوع را حل کند