انتصاب مدیر عامل جدید شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری

اسداله ترحم / ‌خورنا – به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، با صدور حکمی از سوی محمدی مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، پژمان قضائی پور بعنوان مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری منصوب شد.
پژمان قضائی پور با ۲۹ سال سابقه کار در صنعت نفت، دانش آموخته مهندسی شیمی با گرایش طراحی فرایندهای صنایع نفت از دانشگاه علم و صنعت است که پیش از این رئیس بازرسی و نظارت بر تولید نفت و گاز در مدیریت تولید مناطق نفتخیز جنوب بوده است و رئیس مهندسی گاز و گاز مایع کارون ، رئیس مهندسی پروژه آماک و مهندس برنامه ریزی و مطالعات توسعه ای نیز از جمله مسئولیت های قبلی وی می باشند.آخرین مسئولیت ایشان مدیر امور فنی شرکت بهره برداری نفت وگاز کارون است.