آقای استاندار! دولت روحانی هنوز تمام نشده، عجله نکنید

خبرهای دریافتی ما حکایت از آن دارد که تغییر مدیران حامی دولت در حال کلید خوردن است.

در نخستین گام شایعه شده است که سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل که در زمان انتخابات ریاست جمهوری ریاست ستاد روحانی را برعهده داشته و در حال حاضر عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان است جای خود را به علیرضا کریمی خواهد داد که عهده دار همین سمت در دوره محمود احمدی نژاد بود و از شرکت کنندگان همایش شورای عالی ایرانیان با محوریت مشایی در تهران بود.

از طرفی شنیده های ما حکایت از عزم جدی برای حذف مدیران همسو با دولت دارد که باعث نگرانی جدی است.

گرچه خورنا در سه سال گذشته جدی ترین منتقد عملکرد غلامرضا شریعتی در استان بوده اما اینک نیز در مقابل حذف سیاسی حامیان دولت حرفهای زیادی برای گفتن خواهیم داشت. بویژه آنکه تحقق شایعات اخیر باعث تشتت جدی در جبهه حامیان دولت خواهد شد.

گفته می شود برخی اختلافات میان مجموعه وزارت کشور و ظاهرا یکی از معاونین وزیر با جهانگیری و اعضای اصلاح طلب دولت باعث شده تا دنبال حذف اصلاح طلبان و اعتدال گرایان از گردونه مدیریتی استانداری و استان باشند و استاندار جدید خوزستان نباید اجازه بدهد وی را مجری بی چون و چرای تصمیمات خودشان تلقی کنند.

در این باره بزودی بیشتر خواهیم نوشت.