شهادت اولین مدافع سلامت در مسجدسلیمان

خبرگزاری خورنا : یکی از پرسنل بهداشت و درمان مسجدسلیمان به علت ابتلا به کرونا به شهادت رسید و نام خویش را به عنوان اولین شهید مدافع سلامت شهرستان مسجدسلیمان جاودانه کرد.

خبرگزاری خورنا : یکی از پرسنل بهداشت و درمان مسجدسلیمان به علت ابتلا به کرونا به شهادت رسید و نام خویش را به عنوان اولین شهید مدافع سلامت شهرستان مسجدسلیمان جاودانه کرد.

به گزارش خبرگزاری خورنا، شهید امید علیزاده از پرسنل بهداشت و درمان مسجدسلیمان پس از چند روز درگیری و بستری در بیمارستان ۲۲ بهمن دقایقی پیش جان به جان آفرین تسلیم کرد.