با حکم قضایی جاده غیر قانونی منتهی به عرصه محوطه باستانی جوبجی رامهرمز بسته شد

طی روزهای گذشته فردی که دارای سوابق تخلف آشکار در آسیب رسانی و تخریب محوطه باستانی جوبجی بود و احکام قضایی درباره ایشان صادر شد، اقدام به ادامه جاده سازی در عرصه محوطه باستانی جوبجی کرد.

اداره میراث فرهنگی رامهرمز  و سایر دستگاه های مرتبط در  این خصوص از ابتدا پیگیر این تخلف آشکار شدند فرد متخلف بدون درخواست مجوز برای انجام کار و بدون آن که مجوزی از سوی اداره میراث فرهنگی یا سایر دستگاه ها داشته باشد و بدون توجه به پی‌گیری های رسانه ای، اقدام غیر قانونی به لوله گذاری برای ادامه جاده سازی کرد. اداره میراث فرهنگی رامهرمز نیز ضمن طرح شکایت در مراجع قضایی خواستار قاطعیت در برخورد با فرد و افراد متخلف شد.

در نهایت طی حکم قضایی فرد متخلف احضار و لوله های کارگذاری شده از محل بیرون آورده و توقیف شد تا تکلیف نهایی این جاده مشخص شود.همچنین انتظار می رود وزارت میراث فرهنگی هر چه زودتر نسبت به ابلاغ عرصه میراث فرهنگی منطقه جوبجی رامهرمز اقدام کند.