حکم ۳ سال انفصال از خدمت برای مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان

به گزارش خورنا برطبق شنیده‌ها همزمان با صدور حکم تمدید ۲ ساله مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، حکم ۳ سال انفصال از خدمت دولتی ایشان نیز توسط دستگاه قضایی صادر شده است.

این موضوع در حالی روی داده که همزمان با تغییرات مدیریتی و روی کار آمدن استاندار جدید، استان در زمینه مدیریت و تامین آب آشامیدنی و کشاورزی، تامین انرژی، پایداری عملکرد سدها و نیروگاهها با چالش ها و مشکلات فراوانی مواجه است.

بنابراین انتظار می رود که مسئولان مربوطه برای رهایی از بلاتکلیفی یکی از مهم ترین و بزرگترین دستگاههای خدمات رسان در سطح استان و کشور، هرچه زودتر تصمیم خود را در این خصوص نهایی کنند.