دومین روز اعتصاب کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برای دومین روز پیاپی خواستار اجرای حکم قانونی طبقه بندی مشاغل در این سازمان شدند.

این کارکنان بیش از ۱۰ سال است که  مشمول اجرای این قانون شده‌اند و وزارت نفت زیر بار پرداخت مطالبات آن‌ها نرفته است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.