رفع تصرف از اراضی بستر رودخانه زهره

مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان اعلام کرد که یک هکتار از اراضی بستر رودخانه زهره که توسط شخصی تصرف گردیده بود آزادسازی شد.

خواجه پور در ادامه گفت که پس از اخذ حکم از دادستان شهرستان بهبهان توسط گروه حقوقی امور آب، با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی زیدون، گروه گشت و بازرسی و اداره مهندسی رودخانه و حریم بانی امور آب نسبت به رفع تصرف یاد شده اقدام کردند.

مدیر امور آب منطقه شرق در ادامه از همه مردم شهرستان بهبهان درخواست داشت که از تصرفات غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها جدا خودداری نمایند و همچنین قبل از خرید اراضی همجوار رودخانه ها و مسیل ها با مراجعه به امور آب منطقه شرق خوزستان مراجعه تا از وقوع یا عدم وقوع اراضی در بستر و حریم آن مطلع گردند.
شایان ذکر است که براساس قانون توزیع عادلانه آب ، رودخانه ها ، مسیل ها ، بستر سیلابی و حریم آن ها جزو انفال بوده و وظیفه حفاطت و بهره برداری از آن ها بر عهده وزارت نیرو و به نمایندگی از آن در شهرستان بهبهان، امور آب منطقه شرق خوزستان می باشد.