استاندار خوزستان عنوان کرد:

درخواست دو هفته مهلت برای چک‌های برگشتی کسبه خوزستان

استاندار خوزستان گفت: با توجه به تعطیلی بازار، انتظار می رود که بانک‌ها به کسبه مهلت دهند و چک های برگشتی اصناف را حتی‌الامکان تا دو هفته آینده به اجرا نگذارند.

به گزارش خورنا قاسم سلیمانی دشتکی  امروز شنبه ۹ اسفند ۹۹ در نشست ستاد مدیریت بیماری کرونا در خوزستان با بیان اینکه همه ادارات ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی هستندگفت: از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا به استانداران اختیار داده شده تا اگر ادارات یا سازمان هایی پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند، نخست مسئول اداره توبیخ می شود و در صورت تکرار تخلف و عدم رعایت پروتکل ها به هیات تخلفات ارجاع داده می شود.

وی افزود: در صورتی که این تخلف رخ دهد، برای رییس اداره یا سازمان حکم سه ماه انفصال از خدمت صادر می شود.

استاندار خوزستان اظهار کرد: با توجه به تعطیلی بازار، انتظار می رود که بانک‌ها به کسبه مهلت دهند و و چک های برگشت خورده اصناف را حتی‌الامکان تا دو هفته آینده به اجرا نگذارند.

سلیمانی ادامه داد: همچنین برای پرداخت مالیات نیز در این شرایط نباید به کسبه فشار وارد شود.

وی یادآوری کرد: من و هیچ کدام از معاونین و مدیران ستادی استانداری و فرمانداران حق دریافت کمک مالی از سازمان ها، شرکت ها و نهادها را ندارند. در عین حال باید این ارگان ها نیز به مسئولیت های اجتماعی خود عمل کنند.

استاندار خوزستان در پایان خطاب به رئیس سازمان صدا و سیمای مرکز خوزستان گفت: مدیرانی که پاسخگوی مشکل یا مساله حوزه خود نباشد حتما عملکرد ضعیف آنها و عدم پاسخگویی شان در صدا و سیما منعکس شده و به مردم معرفی شوند.