دستگیری شکارچیان غیرمجاز خوک وحشی در بخش الوار گرمسیری

خورنا_سعید عیدی گماری اظهار کرد: هر گونه صید و شکار نیازمند مجوز و شرایط اقلیمی خاص آن منطقه است.

وی افزود: شکارچیان غیرمجاز خوک وحشی در بخش الوار گرمسیری شهرستان اندیمشک شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان اندیمشک گفت: شکارچیان غیرمجاز دستگیر و پرونده آنان به دستگاه قضائی برای احاله دادرسی تحویل داده شد.

وی افزود: این افراد غیربومی بوده و به صورت گروهی مبادرت به شکار سه رأس خوک وحشی یا همان گراز وحشی کردند.

عیدی گماری عنوان کرد: خوک وحشی در زمره حیوانات زیانکار بوده ولی شکار آن با پروانه شکار و خاص اقلیت‌های مذهبی است.

رئیس اداره محیط زیست اندیمشک گفت: این افراد فاقد پروانه اجازه شکار و حمل بوده که با توجه به مشاهده آنها در شکار غیرمجاز، برابر ماده ۱۰ قانون شکار با آنان به شدت برخورد می‌شود.