بهینه سازی و تقویت شبکه ارتباطات سیار روستاهای شهرستان رامهرمز

خورنا_ بهینه سازی و تقویت شبکه ارتباطات سیار روستاهای شهرستان رامهرمز به پایان رسید

با افزایش ظرفیت سایت های همراه اول روستاهای سلطان آباد، مربچه و بن رشید شهرستان رامهرمز پوشش شبکه ارتباطی همراه اول در این مناطق تقویت شد و ساکنان روستاهای اطراف این سایت ها از نعمت پوشش شبکه ارتباطی همراه اول بهره مند شدند.

در ادامه توسعه شبکه ارتباطات سیار در خوزستان و کاهش شکاف دیجیتالی بین شهرها و روستاها و به منظور رفع مشکلات پوشش شبکه آنتن دهی و ارائه خدمات مطلوب به روستاییان، با نصب تجهیزات و افزایش ظرفیت سایت های پرسرعت مناطق سلطان آباد و مربچه رامهرمز با تکنولوژی ۲G، ۳Gو ۴G پوشش شبکه آنتن دهی روستاهای سلطان آباد، بنه سلطان و قسمت شمالی مربچه بهینه سازی شدو روستاهای بنه حیدر و قلعه کهنه تحت پوشش شبکه پرسرعت همراه اول قرار گرفت.

براساس این گزارش همچنین با تلاش کارشناسان و تیم های عملیاتی حوزه ارتباطات سیار مخابرات منطقه خوزستان با نصب تجهیزات و افزایش ظرفیت بر روی سایت روستایی بن رشید با تکنولوژی ۲G پوشش آنتن دهی قسمت پرجمعیت روستای بن رشید تقویت شد و روستای خافور و مسیر ارتباطی روستای بن رشید و رستم آباد زیر پوشش شبکه ارتباطات سیار قرار گرفت و ساکنین این مناطق از نعمت شبکه همراه اول برخوردار شدند.

ایجاد و برقراری عدالت ارتباطی در دسترسی به بالاترین سطح تکنولوژی ارتباطات سیار، از جمله اهداف اصلی پروژه بازطراحی بود که در عمل بر ظرفیت شبکه ارتباطی استان افزوده شد.

انتهای پیام/