توسط شورای شوشتر انجام شد؛ بازدید از سه منطقه شهری جهت بهسازی و آسفالت خیابان ها

با حضور اردشیر زنگنه رئیس شورا و شاهین زلقی و علیرضا چراغی دیگر اعضای شورای شهر شوشتر ضمن بازدید و موضوع آسفالت که یکی از دغدغه‌های همیشگی مردم بوده و در این راستا جهت عملیات بهسازی، آسفالت ریزی خیابان‌ها به منظور خدمت رسانی بیشتر به شهروندان انجام شد.

اردشیر زنگنه رئیس شورای شهر اعلام داشت: از آنجایی که سه خیابان در مناطق شوشترنو، فلکه شهید فخاریان، منازل پارس که ساکنان آن، آسفالت را از شورای شهر و شهرداری مطالبه می‌کنند شورای شهر نیز بر خود ملزم دانسته با اهمیت به درخواست‌های مکرر شهروندان تا حد ممکن آسفالت این محدوده را انجام دهد و بر اساس اولویت بندی، برنامه ریزی و نظارت کارشناسان فنی و عمرانی اجرای آسفالت توسط شهرداری تداوم داشته باشد

شاهین زلقی دیگر اعضای شورای شهر افزود: با توجه به پیگیری‌های اعضای شورای شهر شوشتر در خصوص دریافت مطالبات و آسفالت خیابان ها ضمن برنامه ریزی‌های صورت گرفته بتوانیم بخشی از خیابان هایی را از وضعیت کنونی که زیبنده شهروندان فهیم شهر شوشتر نیست خارج نماییم.

علیرضا چراغی در پایان افزود: خیابان‌ها از جمله تأثیرگذارترین عناصر شهری در زندگی روزمره شهروندان است و از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و بیشترین تعاملات اجتماعی در خیابان‌ها صورت می‌گیرد به همین دلیل نبود آسفالت مناسب و وجود چاله‌ها در روحیه شهروندان تأثیر منفی گذاشته و سلامت عمومی جامعه مورد توجه شهرداری است که با برنامه‌ریزی سعی در گسترش مقوله آسفالت در سطح محدوده داریم.

 

خبرنگار: محسن علیخانی