مصوبات جلسه فوق العاده ستاد کرونا شهرستان رامشیر

خورنا – فرزادشعبانی

سالم عبادی فرماندار شهرستان رامشیر اظهار داشت: جلسه ستاد کرونا شهرستان به جهت پیشگیری از تجمعات و مراسمات مصوباتی به شرح زیر تصویب شد:

۱- تمامی آرامستان ها تعطیل می باشد و مردم از مراجعه به آرامستان ها به صورت جدی خوداری کنند.

۲- جریمه خودروهایی که در آرامستان ها و حاشیه آنها توقف نمایند.

۳- جلوگیری از ورود به ارامگاهها و جریمه خودروهایی که در پارک های سطح شهرستان رامشیر توقف نمایند

۴- عدم برگزاری مراسمات عزا در مساجد و حسینه ها در سطح شهرستان (شهر و روستا)

۵- برخورد با متولیان برگزاری مراسم عزاداری و تجمعات
(به اطلاع برسانیم که ساعت دفن متوفی و تحویل اجساد ۶ تا ۸صبح هست)

۶- برخورد با خوانندگان و مداحان مراسم عزاداری

۷- اعلام هشدار در خصوص بیماری از طریق برگزاری مانور خودرویی در سطح شهرستان و روستاها

۸- تعطیلی تمامی مسابقات ورزشی در سطح شهرستان

۹- ادامه تعطیلی تالارهای پذیرایی در هفته های آینده

۱۰- عدم برگزاری مراسم اعتکاف

۱۱- خاموشی چراغ های پارک ها و بوستان ها در صورت شلوغ بودن

۱۲- تشدید نظارت بر اصناف و پلمب اصناف متخلف