مسدود شدن مسیر تفرجگاه های شهرستان گتوند در پایان هفته

 

🔷 بنا به تصویت ستاد کرونا شهرستان گتوند، مسیر تفرجگاه های شهرستان در روزهای پایانی هفته مسدود می باشد و تردد هر گونه خودرو ممنوع و مشمول جریمه می باشد

منبع