پلمپ بانک سپه شعبه (قوامین قدیم) امیدیه بدلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی

اسداله ترحم / ‌خورنا – پیرو بازدید کارشناسان سلامت محیط کار شبکه بهداشت و درمان امیدیه از بانکهای سطح شهرستان جهت نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی، بانک سپه شعبه قوامین قدیم بدلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و همچنین عدم توجه به اخطارهای کتبی صادر شده قبلی پلمپ شد.