درحاشیه بزرگترین مجتمع صنایع‌دستی و رنگرزی جنوب‌غرب کشور

خورنا_.درحاشیه بزرگترین مجتمع صنایع‌دستی و رنگرزی جنوب‌غرب کشور تعدادی از بانوان روستاهای حومه ایذه به دلیل نبود فضا برای نخ ریسی و تولید صنایع دستی، فعالیت خود را درفضای باز و حاشیه زمین های کشاورزی ادامه می‌دهند.

نکته قابل تامل ماجرا اینجاست که اوایل دهه ۷۰ یک کارگاه مجهز صنایع دستی با دو سوله بزرگ و محوطه وسیع در روستای کلدوزخ۱ احداث شد، اما این مجموعه دولتی فعالیت چندانی نداشت و از همان ایام در ید بخش خصوصی قرار گرفت.

طی این سال ها باوجود افزایش چشم گیر جمعیت این روستا و روستاهای مجاور، هیچ اقدام تولیدی در این مجموعه صورت نگرفت و سه دهه است که با قراردادی مبهم به شخصی واگذرا شده است.

مشکلات اقتصادی باعث شده روستاییان به نخ ریسی و تولید صنایع دستی روی آورند، فعالیتی که توسعه و گسترش آن به فضا و حمایت مسئولان نیاز دارد.

انتهای پیام/