مجروح شدن رییس عملیات حراست شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در درگیری با سارقین مسلح

اسداله ترحم/ ‌خورنا – رئیس عملیات حراست شرکت نفت وگاز آغاجاری در حین‌ انجام وظیفه توسط سارقان‌ مسلح مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، ‌کمایی رییس حراست شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری ضمن اعلان این‌خبر گفت:
به محض دریافت خبر برشکاری خط لوله جریانی نفت در میدان نفتی آغاجاری توسط سارقین در شامگاه دوشنبه ۴ اسفند ساعت ۲۳، یگانی از حراست نفت در معیت عوامل انتظامی پاسگاه جایزان در محل حضور می یابند که متاسفانه طی درگیری با سارقان مسلح، رضا گودرزی رئیس عملیات حراست شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری از ناحیه کتف مورد اصابت گلوله سارقان مسلح قرار گرفت که بلافاصله به بیمارستان شهید ایرانپور نفت امیدیه منتقل و پس از اقدامات اولیه توسط تیم‌ پزشکی به بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز جهت ادامه معالجه اعزام گردید.