طرح استان خوزستان جنوبی به جد پیگیری می شود

سید لفته احمدنژاد امروز دوشنبه چهارم اسفند ماه جاری اظهار کرد: طرح استان خوزستان جنوبی بر اساس زیرساخت ها و ظرفیت های موجود در منطقه مطرح شده و قطعا از لحاظ اقتصادی و امنیتی قابل توجیه است.

او گفت: تقسیم استان بزرگ خوزستان به بخش‌های شمالی و جنوبی فرصت مناسبی برای توسعه تخصصی بخش‌های مختلفی است که تاکنون فرصتی برای رشد نداشتند.

نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: بنده به همراه نمایندگان مردم آبادان و سایر استان به جد پیگیر این طرح هستیم زیرا معتقدیم ظرفیت‌های بسیاری از شهرستان های خرمشهر و آبادان از سال‌های گذشته تا کنون مغفول مانده که با اجرایی شدن این طرح به فعلیت تبدیل خواهد شد.