حریرچی: اگر وضع فعلی ادامه داشته باشد کرونایی‎های خوزستان ۱۰ برابر می‎شود

ویروس انگلیسی در ۱۲ روز خوزستان را به وضع فعلی کشاند. یک ماه پیش ۱۰۰ بستری در خوزستان داشتیم اما امروز ۱۱۰۰ بستری داریم.

در برخی مناطق استفاده از ماسک نزدیک صفر شده بود! الان فقط ۵۰ درصد محدودیت‎های شهرهای قرمز در خوزستان رعایت می‎شود و این می‎تواند فاجعه ایجاد کند.