کاری کنید که مردم هم جان داشته باشند هم نان

هوشنگ نوبخت

بی هیچ اراده ای و علیرغم خستگی از تکرارها ، بحث های مربوط به ویروس کرونا سوژه ی اول تمام رسانه ها و افکار عمومی دنیا شده است.
سوژه ای که چاره ای جز روبرو شدن ناخواسته با آن نیست.
دولت ها و کشورها در آزمون و خطاهای بسیار با این ویروس چموش ، هر دم به شکل و شیوه ای مردمان سرزمین شان را پس و پیش می کنند تا بلکه به راه حلی برسند که کمترین ضررها و آسیب ها متوجه اقشار و اصناف شود.
در اینکه ویروس کرونا هنوز هم پیچیده، ناشناخته، چموش و البته سیاسی، تجاری تر از همیشه است، شکی نیست اما مهم صداقت در گفتار، کردار و رفتار متولیان امر سلامت و معیشت است که به گونه ای تدبیر کنند که نه سیخ بسوزد نه کباب.

مردم عامه به دلایل مختلف هر کدام به سهم خود و با توجه به شرایط خودشان علاقه مند به اجرای شیوه ای برای مقابله و مبارزه با این ویروس منحوس هستند اما مهم این است که پزشکان و دولتمردان هم به فکر سلامت و جان مردم باشند و هم به فکر نان مردم که گاهی به ناچار برایش حاضرند، جان هم بدهند.
خوزستان عزیز که سال هاست به پایتخت بحران ها تبدیل شده است، این روزها شرایط متفاوتی دارد و تصمیم برای اداره ی آن بستگی به همت، جسارت، صداقت و حمایت مسئولینی دارد که هر چه برای این مردم خدا خوب کرده تلاش کنند، کم کرده اند.
از تعارفات که بگذریم به راحتی می توانیم به فقر فرهنگی استان در باب ایجاد بستر لازم جهت همکاری و همراهی اجتماعی برای مبارزه با این پدیده روبرو شویم اما این دلیل نمی شود که فرهیختگان، نخبگان، رسانه ها و مسئولین امر ، بهترین، معقول ترین و کم ضررترین شیوه را برای هدایت استان به ساحل آرامش و سلامت رهنمون نشوند.

مردم از اخبار تکراری کلید واژه هایی همچون ماسک و کرونا و چینی و انگلیسی و تعطیلی و قرنطینه خسته شده اند و نمی دانند ،. شاید هم نمی توانند بیش از این، خودشان را محصور در این همه محدودیت ها ببینند.
مردم هم جان شان را دوست دارند و هم برای زنده ماندن به هر قیمتی به نان هم نیاز دارند.
باید به این مردم کمک کرد، باید همراهشان بود، باید با شفافیت و صداقت با آن ها حرف زد تا بپذیرند که از خیلی چیزها هم برای سلامت و جانشان و هم برای معیشت و نان شان بگذرند.