تحصن مربیان پیش دبستانی ایذه

به گزارش خبرنگار خورنا از ایذه ،مربیان پیش دبستانی سال ۹۷ شهرستان ایذه صبح امروز جلوی درب دفتر نماینده ی شهرستان های ایذه و باغملک دست به تحصن زدند .

این مربیان می گویند : تازمانی که کسی پیدا نشود وبه حرف ما گوش کند،به این تحصن ها پایان نخواهیم داد و هرروز به این تحصن ادامه خواهیم داد .

متاسفانه در شهرستان ایذه افرادی هستند که می ترسند ما با نماینده شهرستان روبه رو شویم و تلاش دارند تا جلوی تحصن های ما را بگیرند و ما را خسته کنند تا کوتاه بیاییم .

این مربیان می گویند: حق قانونی ماست تا با نماینده ی شهرستان رودررو گفتگو کنیم . فرماندار که می گوید من کاره ای نیستم ،دفتر نماینده هم که فقط وعده می دهد .یکی نبست جوابگوی ما در شهرستان باشد!

خبرنگار :احسان اسکندری