مجید گیاهی سرپرست اداره آب و فاضلاب شهری و روستایی آغاجاری شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا، مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره آب و فاضلاب شهری و روستایی شهرستان آغاجاری امروز برگزار شد و مجید گیاهی بعنوان سرپرست اداره آب و فاضلاب شهری و روستایی این شهرستان منصوب شد

لازم به ذکر است در این آیین از زحمات سامان امانی رئیس سابق اداره آب و فاضلاب تقدیر شد.